Ana içeriğe atla

Sadabat Paktı

2 Ekim 1935’te Türkiye, Irak ve İran temsilcileri bir araya gelerek üçlü bir anlaşma imzalamışlardır. Bu üçlü anlaşmaya daha sonra Afganistan’da katılmıştır. Ancak Cenevre’de temelleri atılan bu Doğu Paktı’nın gerçekleşmesi bazı nedenlerden dolayı uzun sürmüştür. Bu üçlü paktın Cenevre’de parafe edildiği Ekim 1935 ile Temmuz 1937’de Tahran’da imzalanan Sadabat Paktı arasında iki yıl geçmiştir.

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de Dörtlü Pakt Tahran’da Sadabat sarayında imzaladı. Sadabat Paktı beş yıl için imzalanmıştır. Paktın maddelerine göre; Pakta üye devletler bir diğer üye devletin içişlerine karışmayacaktır, sınırların dokunulmazlığı ve güvenliğine sadık kalınacaktır; ortak çıkarları ilgilendiren uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacaklardır, taraflar birbirlerine karış saldırı hareketinde bulunmayacaklar; saldırı hedefini güden bir kombinezona girmeyeceklerdir; uyuşmazlıklar Milletler Cemiyeti’ne götürülecek; Briand-Kellogg Paktına uyulacaktır.

Sadabat Paktı, İkinci Dünya Savaşı sırasında İran’ın İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi üzerine işlerliğini kaybetmiştir.

Yorumlar

 1. MEHMET MUHTAR HEMŞİNLİOĞLU16 Ekim 2009 04:40

  SİYASAL TARİH ÜZERİNE BAZI BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

  Yazan:Yazar.Şair.MEHMET HEMŞİNLİOĞLU

  Avrupa Siyasal tarih tarihi medeniyet tarihininde önemli bir bölümüdür.Özellikle avrupa "1648 sistemi dünyanın dengesini değiştirmiştir.Siyasi tarihte olaylar neden sonuç bağlamında anlatılır.

  Uluslararası sistemi anlamak değişen dünyanın koşullarını öğrenciye açıklamak önem arz eder.mesela sovyetlerin dağılması globalleşme gibi kavramlar siyasi tarihin içindedir.Dünya savaşları dünya tarihinde sadece insan kayıplarını değil ekonomik de kayıplara uğratmıştır.Almanya mesela bu dönemde çok borca girmiştir.1920 lerde.

  İngilterede her ne kadar I.Dünya savaşını kazansada ekonomik ve askeri büyük kayıp vermiştir.İngilitere ada devletidir.Güneş batmayan imparatorluktur.

  Denizlerde 19.yüzyılda İngilterenin denizlerde ki üstünlüğü tatışılmazdır.Bu konu üzerine çok kitap yazıldı çizildi Bende siyasi tarih kitabımında I.Dünya savaşı nedenleri üzerinde durdum.Emperyalizm konusuda siyasi tarihte önemlidir.

  Uluslarrası hukukta mesela 1940 dan sonra değişim göstermiştir.Cenevre sözleşmesini biz bir değişim milat olarak kabul ederiz.Komun sistemi dünyada yerini capital sistem yani sermayeye dayalı sistem kurulmuştur.

  Avrupa Askeri ceza hukukunda efendim değişme vardır.Leninin sitemide mesela 90 lar balına kadar kabul ediliyordu.Globalleşmeyle beraber bu sistemde tutunamadı.

  Çin bile dışa açıldı.Siyasl tarih içerisinde Mesela rusyada kurulmuş 1920 lerde kokozlar vardı yani devlet eliyle kurulan çiftlikler vardı.Bunlarda başarısız oldu.Özellikle son dönem siyasi tarihi ile yapılan çalışmalar geçmiş çalışmalarda kıyaslandığında günümüzde yetersizdir.

  Saygılar
  Yazar.Şair.Gazateci MEHMET MUHTAR HEMŞİNLİOĞLU

  YanıtlaSil
 2. ben bunun sayesin de geçer im yha))))):.....................))))

  YanıtlaSil
 3. güzel açıklama

  YanıtlaSil
 4. gerçekten çok işime yaradı XD

  YanıtlaSil
 5. güzel bilgi için saol

  YanıtlaSil
 6. elinize sağlık ..

  YanıtlaSil
 7. saolun gerçektenn işime yaradıı :)))

  YanıtlaSil
 8. saolun çok tyardımcı oldunuz hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım

  YanıtlaSil
 9. Çok Teşekkür ederim sağolun.

  YanıtlaSil
 10. Yarın Sosyal yazılımız var son olarak.Ve bende bunu bilmiyordum

  YanıtlaSil
 11. Ne kadar işime yarar bilmiyorum ama teşekkürler .

  YanıtlaSil
 12. vay anasını hoca bize bunla ilgili tiyatro istedi ya

  YanıtlaSil
 13. tamam da bu konu ile ilgili bir senaryoyu nerede bulabilirim

  YanıtlaSil
 14. aradıgımız bılgıyı bulamıyoruz

  YanıtlaSil
 15. teşekkürler

  YanıtlaSil
 16. güzelmiş saolun

  YanıtlaSil
 17. Gerçekten çok teşekkür ederim.
  İnkılap performans ödevi yapıyorum ve öğretmenimiz zor beğenen biri.
  Her yerde çok kısa ya da çok uzun biligler çıkıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım.
  Bu çok çok çok fazla işime yaradı. Bunu yazan kimse Allah bin kere razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin.

  YanıtlaSil
 18. babakıllıcoğ23 Mayıs 2011 12:22

  nedense benim işime birazcık yaradı başarısızlık nedenleri diyorum çıkmıyo

  YanıtlaSil
 19. Gerçekten benim de çok işime yaradı, sağolun.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

Mondros Anlaşmasının 24 Maddesine göre Müttefikler Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput ve Sivas’tan oluşan Vilayet-i Sitte Bölgesini gerekli gördüklerinde işgal edebileceklerdi. Müttefiklerin ve Ermeni Patriğinin çalışmaları Bölgenin Ermenilere verilmek istendiğini gösteriyordu. Bu gelişmeler üzerine Doğu kökenli Osmanlı milletvekilleri Meclis içinde Şark Vilayetleri Grubunu oluşturup ortak bir çalışma içine girmişlerdi. Avrupa’nın yetkili çevrelerine yönelik yaptıkları çalışmalarla Doğu Anadolu nüfusunun Müslüman olduğunu ve Ermenilere vermenin haksızlık olacağını savunuyorlardı. Bunlardan Erzurumlu Hoca Raif Efendi ile Diyarbakırlı Süleyman Nazif öncülüğünde bir ekip 4 Aralık 1919’da, Doğu Anadolu’daki Müslüman halkın hukukunu korumak için İstanbul’da Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adında bir örgüt kurmuşlardı. Cemiyetin başkanlığına Eski Bitlis Valisi Mahmut Nedim, yönetim kurulu üyeliklerine de Diyarbakır Milletvekili Rasim, eski Beyrut Valisi İsmail Hak

İzmir'in Yunanlılara Verilmesi ve İtalyan İstekleri

Birinci Dünya Savaşı çıktığında tarafsız kalan Yunanistan ’ı kendi yanlarına çekmek isteyen İngiliz Dışişleri Bakanı Grey 15 Ocak 1915’te Yunan Hükümetine bir nota göndererek savaşa katılmaları halinde Yunan Megali İdeası için çok önemli olan İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verileceğini bildirmişti. Öneriye olumlu bakmayan Yunan Kralı Konstantin, Venizelos’un zorlaması ile tahttan indirildikten sonra Yunanistan Haziran 1917’de savaşa girmişti. Oysa yukarıda değinildiği gibi Nisan 1917’de imzalanan St. Jean de Maurienne Anlaşması ile diğer bazı illerle birlikte İzmir’in İtalya’ya verilmesi kabul edilmişti. Bu nedenle Mondros’tan sonra Yunanistan ile İtalya İzmir bölgesinin egemenliği yüzünden çelişkiye düşmüşlerdi. Yunan siyaset ve basın çevreleri Yunanistan’ın eski Bizans’ın varisi olduğunu, dolayısıyla Batı Anadolu, Trakya ve İstanbul’un kendilerine verilmesi gerektiğini yayıyorlardı. İngiliz Başbakanı Lloyd George da bölgenin Yunanistan’a verilmesinin İngiltere’nin çıkarına olacağı

İkinci Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları

Siyasal hayatımızın yakın döneminde meşrutiyetin ikinci kez ilanı, tek sesli uygulamadan çok sesliliğe geçişe benzeyen yapısal değişmelerin de başlangıcı olmuş ve çağdaş anlamda siyasal hayat, hiç değilse kuramsal olarak kurulmuştur. Meşrutiyetin ilanında temel özellik, siyasallaşma sürecinin başlaması ve ona kaçınılmaz bir şekilde bağlı olarak; dernekleşmenin, partileşmenin ve toplumsal hayatta çok seslilik dönemin açılmış olmasıdır. Bu dönemde, özellikle İttihat ve Terakki’nin tek parti yönetimini kurduğu 1914 yılına değin Osmanlı Devleti’nde bir çok düşünce yanyana bulunabilmiştir. Bu bakımdan bu dönem Türk tarihinin en renki evrelerinden biri olmuştur. Bu dönemdeki tartışma konuları Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Milliyetçilik/Türkçülük, Merkeziyetçilik-Adem-i Merkeziyetçilik ana başlıkları altında toplanabilir. Bu akımların temsilcilerinin ortak noktası; İmparatorluğu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak ve eski görkemli günlerdeki durumuna getirmek amacıyla çaba harcamış o