Ana içeriğe atla

Sadabat Paktı

2 Ekim 1935’te Türkiye, Irak ve İran temsilcileri bir araya gelerek üçlü bir anlaşma imzalamışlardır. Bu üçlü anlaşmaya daha sonra Afganistan’da katılmıştır. Ancak Cenevre’de temelleri atılan bu Doğu Paktı’nın gerçekleşmesi bazı nedenlerden dolayı uzun sürmüştür. Bu üçlü paktın Cenevre’de parafe edildiği Ekim 1935 ile Temmuz 1937’de Tahran’da imzalanan Sadabat Paktı arasında iki yıl geçmiştir.

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de Dörtlü Pakt Tahran’da Sadabat sarayında imzaladı. Sadabat Paktı beş yıl için imzalanmıştır. Paktın maddelerine göre; Pakta üye devletler bir diğer üye devletin içişlerine karışmayacaktır, sınırların dokunulmazlığı ve güvenliğine sadık kalınacaktır; ortak çıkarları ilgilendiren uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacaklardır, taraflar birbirlerine karış saldırı hareketinde bulunmayacaklar; saldırı hedefini güden bir kombinezona girmeyeceklerdir; uyuşmazlıklar Milletler Cemiyeti’ne götürülecek; Briand-Kellogg Paktına uyulacaktır.

Sadabat Paktı, İkinci Dünya Savaşı sırasında İran’ın İngiltere ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi üzerine işlerliğini kaybetmiştir.

Yorumlar

 1. MEHMET MUHTAR HEMŞİNLİOĞLU16 Ekim 2009 04:40

  SİYASAL TARİH ÜZERİNE BAZI BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

  Yazan:Yazar.Şair.MEHMET HEMŞİNLİOĞLU

  Avrupa Siyasal tarih tarihi medeniyet tarihininde önemli bir bölümüdür.Özellikle avrupa "1648 sistemi dünyanın dengesini değiştirmiştir.Siyasi tarihte olaylar neden sonuç bağlamında anlatılır.

  Uluslararası sistemi anlamak değişen dünyanın koşullarını öğrenciye açıklamak önem arz eder.mesela sovyetlerin dağılması globalleşme gibi kavramlar siyasi tarihin içindedir.Dünya savaşları dünya tarihinde sadece insan kayıplarını değil ekonomik de kayıplara uğratmıştır.Almanya mesela bu dönemde çok borca girmiştir.1920 lerde.

  İngilterede her ne kadar I.Dünya savaşını kazansada ekonomik ve askeri büyük kayıp vermiştir.İngilitere ada devletidir.Güneş batmayan imparatorluktur.

  Denizlerde 19.yüzyılda İngilterenin denizlerde ki üstünlüğü tatışılmazdır.Bu konu üzerine çok kitap yazıldı çizildi Bende siyasi tarih kitabımında I.Dünya savaşı nedenleri üzerinde durdum.Emperyalizm konusuda siyasi tarihte önemlidir.

  Uluslarrası hukukta mesela 1940 dan sonra değişim göstermiştir.Cenevre sözleşmesini biz bir değişim milat olarak kabul ederiz.Komun sistemi dünyada yerini capital sistem yani sermayeye dayalı sistem kurulmuştur.

  Avrupa Askeri ceza hukukunda efendim değişme vardır.Leninin sitemide mesela 90 lar balına kadar kabul ediliyordu.Globalleşmeyle beraber bu sistemde tutunamadı.

  Çin bile dışa açıldı.Siyasl tarih içerisinde Mesela rusyada kurulmuş 1920 lerde kokozlar vardı yani devlet eliyle kurulan çiftlikler vardı.Bunlarda başarısız oldu.Özellikle son dönem siyasi tarihi ile yapılan çalışmalar geçmiş çalışmalarda kıyaslandığında günümüzde yetersizdir.

  Saygılar
  Yazar.Şair.Gazateci MEHMET MUHTAR HEMŞİNLİOĞLU

  YanıtlayınSil
 2. ben bunun sayesin de geçer im yha))))):.....................))))

  YanıtlayınSil
 3. gerçekten çok işime yaradı XD

  YanıtlayınSil
 4. güzel bilgi için saol

  YanıtlayınSil
 5. elinize sağlık ..

  YanıtlayınSil
 6. saolun gerçektenn işime yaradıı :)))

  YanıtlayınSil
 7. saolun çok tyardımcı oldunuz hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım

  YanıtlayınSil
 8. Çok Teşekkür ederim sağolun.

  YanıtlayınSil
 9. Yarın Sosyal yazılımız var son olarak.Ve bende bunu bilmiyordum

  YanıtlayınSil
 10. Ne kadar işime yarar bilmiyorum ama teşekkürler .

  YanıtlayınSil
 11. vay anasını hoca bize bunla ilgili tiyatro istedi ya

  YanıtlayınSil
 12. tamam da bu konu ile ilgili bir senaryoyu nerede bulabilirim

  YanıtlayınSil
 13. aradıgımız bılgıyı bulamıyoruz

  YanıtlayınSil
 14. teşekkürler

  YanıtlayınSil
 15. güzelmiş saolun

  YanıtlayınSil
 16. Gerçekten çok teşekkür ederim.
  İnkılap performans ödevi yapıyorum ve öğretmenimiz zor beğenen biri.
  Her yerde çok kısa ya da çok uzun biligler çıkıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım.
  Bu çok çok çok fazla işime yaradı. Bunu yazan kimse Allah bin kere razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin.

  YanıtlayınSil
 17. babakıllıcoğ23 Mayıs 2011 12:22

  nedense benim işime birazcık yaradı başarısızlık nedenleri diyorum çıkmıyo

  YanıtlayınSil
 18. Gerçekten benim de çok işime yaradı, sağolun.

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

Bu blogdaki popüler yayınlar

Laiklik İlkesi

Laiklik akılcılık ilkesinin yaşama uygulanmasının zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmış evrensel bir ilkedir. Laiklik, bilginin dogmalardan ve inanç kategorilerinden bağımsızlaşması demektir. Bilginin deney ve gözlemlerden kaynaklanmasını öngörür.

Laiklik kelimesi değişik ve çelişkili anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Dilimize Fransızca’dan “laic, laiquee” sözcüklerinden geçmiştir. Kökü ise Latince’den “laicus” ve Yunanca “laikos” dan gelmektedir. Laikos din adamı niteliği ve yetkisini taşımayan kişi anlamı taşımaktadır. Laikos, halk anlamına gelen “laos” kelimesinden türetilmiştir. Türkçe’ye ‘‘halk’’ olarak çevrilmişse de gerçekte ‘‘avam’’ ya da ‘‘ahali’’ hatta ‘‘reaya’’ kavramlarına daha yakındır. Anlam itibariyle, dinsel olmayan; dine ait olmayan, din dışı unsurlara ait olandır. Osmanlılarda “La-dini’’ (dinsiz) kavramıyla da karşılanmıştır. Fakat, Tanrı tanınamazlık değildir.

Laik Hukuk, dini olmayan, dini ilkelerden kaynaklanmayan hukuk demektir.

Laik devlet ise, dini kurallara…

Halkçılık İlkesi

Milliyetçiliğin tabii sonucu olan halkçılık, çağdaş demokrasi prensibinin temelini teşkil eder. Halkçılığın tarifini yapmadan önce halk sözcüğü üzerinde durmak gerekir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, halk sözcüksinin farklı tanımlarını yapmak mümkündür.

Aynı ülkede yaşayan, aynı uyruktan olan insanlara halk denildiği gibi, ayrı ülkelerde yaşayan, aynı soydan gelenlere (Yahudi Halkı) ve aynı ülkede yaşayan farklı soylara da (Sovyetler Birliği) halk denmektedir. Bütün bunların yanında kabul gören bir başka tanımda; muayyen bir zaman ve yerde yaşayan insan topluluklarına halk denmektedir. Cumhuriyet dönemine kadar bizde halk yerine, ahali sözcüksi kullanılmaktaydı.

Ahali anlayışını yıkan Atatürk, Türkiye halkını şöyle tarif etmektedir. “Türkiye halkı, ırken, dinen ve kültürel olarak birleşmiş, birbirlerine karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle doldurulmuş, gelecekleri ve menfaatleri ortak olan sosyal bir topluluktur”. Görüldüğü gibi Atatürk, herhangi bir ayırımcılığı kabul etmeyip,…

İkinci Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları

Siyasal hayatımızın yakın döneminde meşrutiyetin ikinci kez ilanı, tek sesli uygulamadan çok sesliliğe geçişe benzeyen yapısal değişmelerin de başlangıcı olmuş ve çağdaş anlamda siyasal hayat, hiç değilse kuramsal olarak kurulmuştur. Meşrutiyetin ilanında temel özellik, siyasallaşma sürecinin başlaması ve ona kaçınılmaz bir şekilde bağlı olarak; dernekleşmenin, partileşmenin ve toplumsal hayatta çok seslilik dönemin açılmış olmasıdır. Bu dönemde, özellikle İttihat ve Terakki’nin tek parti yönetimini kurduğu 1914 yılına değin Osmanlı Devleti’nde bir çok düşünce yanyana bulunabilmiştir. Bu bakımdan bu dönem Türk tarihinin en renki evrelerinden biri olmuştur.

Bu dönemdeki tartışma konuları Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Milliyetçilik/Türkçülük, Merkeziyetçilik-Adem-i Merkeziyetçilik ana başlıkları altında toplanabilir. Bu akımların temsilcilerinin ortak noktası; İmparatorluğu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak ve eski görkemli günlerdeki durumuna getirmek amacıyla çaba harcamış ol…